Готово!

Вашият отпуск е изчислен и разпределен. Ако желаете, можете да промените разпределението, като щракнете върху съответните дни в календара.

Обратно

Легенда:

1 - Отминал ден
2 - Работен ден
3 - Отпуск
4 - Почивен ден (вкл. официални празници)

Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/kogadavz/public_html/calc.php on line 384